Efter en lång sommar fortsätter arbetet med Den refuserade filmen, nu i samabete med SVT ( KSpecial).