En andra, 22 minuter lång promo för Den refuserade filmen är nu klippt och klar.