Dinter utan filter fortsätter i höst med nya författarsamtal. Avsnitt 18 i månadsskiftet september/oktober.