Dags för nionde avsnittet av Dinter utan filter. Denna gång inspelad på Uppsala stadsbibliotek.  Vi dyker ner i epiken, vi pratar om att skriva om den andre och att hitta kopplingar mellan Gettysburg i Amerika och Bäverns gränd i Uppsala. Och mycket mer! Med författaren, kulturjournalisten och samhällsdebattören Ola Larsmo. Stort tack till Ola Larsmo för medverkan. Tack också till skådespelaren Anna Lyons som läste ur Olas senaste roman, Översten. Även tack till Madeleine Banks för att vi fick låna en sal på Uppsala Stadsbibliotek. Dinter utan filter görs i samarbete mellan Zvonko Produktion  AB och bokförlaget Ekström&Garay

https://richarddinter.podbean.com/e/fran-gettysburg-till-baverns-grand-med-ola-larsmo/