Om att sökandet efter ett språk för en märklig samtid. Med poeten Agnes Gerner, författaren Jerer Virdborg och filmaren Åsa Sandzén.