Steg två i projekt SoL!:1 var ett besök hos boktryckaren Lasse Eriksson i Nacka. Johan Christiansson var glad.