Har tilldelats 80 000 kr från SFI för utveckling av långfilmanus.