Första versionen av långfilmsmanuset Mona är nu inlämnat till Svenska Film Institutet.