Lögnen fantasin och verkligheten

Lögnen fantasin och verkligheten

Kan en lögn vara sannare än verkligheten? Richard Dinter söker upp en filmregissör, en dramatiker och en författare. Alla rör sig i sitt arbete mellan verkliga händelser och fiktion.
Det finns olika sätt att konstnärligt närma sig verkligheten för att försöka visa någonting ”sant”. Oavsett om det handlar om dokumentär teater eller ren fantasy kan anspråket på att berätta ”hur det faktiskt är” vara lika giltigt.
Men finns det en gräns för hur mycket en berättelse får tänjas innan den tappar sitt sanninsgsanspråk? Kan en lögn vara sannare än verkligheten? Finns det en fara när gränsen mellan fantasi och dokument suddas ut?
Med filmregissören Johan Löfstedt, dramatikern Gertrud Larsson och författaren Stefan Lindberg.
Foto: Stefan Lindberg

Taggar

, ,

Publicerat

19 oktober, 2017