Tunga arv

Tunga arv

Tunga arv

Del 1 i en serie på 3 om arv Danny Gordon och hans familj bär på ett tungt arv. Hans pappa var skulptör. När han dog 2003 lämnade han efter sig mängder av konstverk. Allt från färdiga skulpturer till en tudelad Birgit Cullberg i gips och Olof Palmes ena fot. Hur förvaltar man ett sådant arv, om man samtidigt är nära anhörig till den döde? Ska man spara eller slänga? Kanske bäst att donera eller sälja till museer, men vad gör man när de inte är intresserade? Och hur tänker man på museerna om saken? Vem bestämmer vad som ska sparas för framtiden och vad som ska slängas?
Foto Danny Gordon

 

Taggar

, ,

Publicerat

26 maj, 2014