Dinter utan filter

Dinter utan filter

Dinter utan filter är en litterär podcast som hellre föjer associationerna än slaviskt håller sig till ett givet format. Personligt, essäistiskt. Ett ämne en författare, ett antal samtal som förhoppningsvis blir som en vindlande stafett. I första avsnittet treser jag...