Dästa och olästa

  En slags dogmaradio. Om böcker och bokhyllor. Med Anna Tullberg och Katarina Wikars